Możliwość komentowania Trakt Węgierski została wyłączona

Nasz dom gościnny znajduję się przy trakcie Węgierskim. Jaśliska lokowane w 28 stycznia 1366 r. przez Kazimierza Wielkiego na trakcie handlowym prowadzącym na Węgry.
W 1474 roku Jaśliska zostały napadnięte przez węgierskie wojska Tomasza Tharczaya. Po zniszczeniach wywołanych napadem w 1477 r. Jaśliska otrzymały potwierdzenie praw lokacyjnych. W 1506 r. Jaśliska otrzymały od Aleksandra Jagiellończyka potwierdzenie lokacji, zgodę na dwa doroczne jarmarki i cotygodniowe targi oraz zwolnienie mieszczan przez 8 lat z podatków i danin. Król ustanowił również w mieście komorę celną, z której część wpływów miała być obrócona na utrzymywanie w dobrym stanie traktu handlowego na Węgry. W 1559 r. miasto otrzymało prawo składu winnego: kupcy wiozący wino z Węgier musieli je w Jaśliskach przez określony czas wystawić na sprzedaż. Przywileje te potwierdził Stefan Batory w 1575 r. i Zygmunt III Waza w 1595 r. Przez całe wieki miasto, położone przy jednym z głównych traktów transkarpackich, żyło z handlu, zwłaszcza węgierskim winem. Rozwijało się rzemiosło: w XVI w. istniały tu cechy garncarzy, kowali, krawców, rymarzy i ślusarzy. W późniejszym okresie miasteczko było znane również z kamieniarstwa.

Categories:

Comments are closed.